หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

สายศิลป์ ดีสำหรับผู้ที่ไม่คิดอยากจะเป็นหมอ หรือนักวิทยาศาสตร์

คนที่บอกว่า สายศิลป์ "เสียเปรียบ" สายวิทย์ อยากถามว่า มันเสียเปรียบตรงไหนคะ ในเมื่อสายศิลป์ก็มีทางเลือกในการประกอบอาชีพพอๆกับสายวิทย์นั่นแหละ เพียงแต่ไม่มีโอกาสเป็นหมอ หรือนักวิทยาศาสตร์ แต่ก็สามารถทำอาชีพอื่นๆได้ดีกว่าสายวิทย์ เช่นอาจจะเป็นนักกฏหมาย นักออกแบบ หรือเก่งภาษาก็ไปเป็นไกด์ เป็นแอร์ ไปท่องเที่ยวทั่วโลกก็ยังได้

เวลาของชีวิตเรามีไม่มาก ใช้ชีวิตให้มีความสุข หาประสบการณ์ใส่ตัวให้มาก ไม่ชอบเรียนวิทย์ก็เข้าสายศิลป์ ไม่เห็นมีอะไรเสียหาย "วิชาการ" ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ความสุขในชีวิตไม่ใช่หรือ ที่ทุกคนต้องการ อย่าไปสนใจคำพูดของผู้อื่นให้มาก โดยเฉพาะเพื่อน พวกเขาก็ใช่ว่าจะรู้ดีไปกว่าเรา ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วชีวิตก็จะมีความสุข

Creative thinking is not good for people who want to be a doctor. Or scientists.
Creative people say "disadvantaged" call Sci I asked how it directly คะ disadvantage. When Creative has the option to call as its occupation Wit That. But no chance to live. Or scientists. But you can do better than other professional lines Sci. As may be lawyers, designers or Fluency is to guide the air to travel around the world still has.

Time of our life is not so much. Living to be happy. Enter the experience as much. School students do not like to call it art Do not see what damage "academic" is not the most important. Happiness in life or not. Everyone wants. Do not pay attention to the words of many others. The only friend Yes, they will know better than us Do what to myself. Then life will be happy.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น