หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

1.ไม่รู้จักตนเอง
เพราะไม่รักตัวเอง จึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง
เพราะไม่รู้ศักยภาพของตัวเอง จึงไม่มีจุดยืนของตัวเอง
2.ไม่เข้าใจคนอื่น
เพราะ ไม่เปิดใจ จึงไม่เข้าใจความแตกต่าง
เพราะไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นคติสอนใจ
3.ไม่มีเป้าหมาย
เพราะขาดความเชื่อศรัทธา จึงขาดแรงผลักดัน
เพราะไม่มีแรงบันดาลใจ จึงขาดแรงจูงใจ
เพราะยังไม่เจอปัญหา จึงขาดไฟ
เพราะยังไม่มีModel จึงขาดVistion เพราะไม่มีจินตนาการ จึงขาดความรู้ เพราะไม่มีสติ จึงขาดปัญญา
4.ยังไม่ได้ลงมือทำ

เพราะเพิกเฉย จึงพลัดวันประกันพรุ่ง
เพราะกลัว จึงไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะรอ จึงยังไม่พร้อม
เพราะขี้เกียจ จึงงานเยอะ
เพราะยังไม่อยากทำ จึงไม่บริหารเวลา
เพราะไม่ยอมเปลี่ยน จึงไม่ลงมือทำ
5.ยังไม่ได้ประเมินผล

เพราะยังไม่ได้ใส่ใจ เลยไม่รู้ปัญหา
เพราะยังไม่ได้ทบทวน เลยไม่ได้ใคร่ครวญให้ดี
เพราะมัวแต่เพ่งโทษตนเอง เลยยึดติด
เพราะไม่มีทางออก ก็เลยต้องออกนอกเส้นทางบ่อยๆ
เพราะไม่ได้แก้ไข จึงไม่ได้ปรับปรับปรุง
เพราะสักแต่ว่าทำ เลยไม่ทำให้ดีกว่าเดิม
เพราะเผลอ จึงประมาท
6.ยังไม่มีคนคอยชี้ทาง
ไม่มีครู ไม่มีเพื่อนร่วมทาง ไม่มีคนเกื้อหนุน ไม่มีคนช่วยเหลือ
7.คุณรู้แก่ใจ….(ปลายทาง)

…. อย่าลืมนะคะ ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จ ที่มัวแต่นั่งคิด โดยไม่ลงมือทำ ^-^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น